TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

 • Türkçe yeterliğini belirlemek isteyen herkesin girebileceği bir sınavdır.
 • Bu sınav, aşağıda belirtilen beceri alanlarında uygulanır:
  • Dinleme
  • Okuma
  • Konuşma
  • Yazma
 • Türkçe Yeterlik Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Beceri alanları eşit değerdedir (her biri 25 puan). Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda;

  • 50-59 arası puan alan adaylara A2,
  • 60-65 arası puan alan adaylara B1,
  • 66-70 arası puan alan adaylara B2,
  • 71-100 arası puan alan adaylara C1, “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilecektir.

  • Toplam puanı 50’den daha az olan adaylara “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilmez.