DİPLOMA SINAVI

  • Çukurova TÖMER’de "ileri düzey"in sonuna kadar öğrenime devam ederek dönem sonu sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere ücretsiz olarak, talep eden diğer kişilere ücret karşılığı uygulanan sınavdır.
  • Diploma Sınavı, Türkçe Yeterlik Sınavındaki beceri alanlarında uygulanır.
  • Adaylar, Diploma Sınavından başarılı sayılabilmek için, her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) başarılı olmak koşuluyla 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almalıdır.