Koşullar

ÖDEME VE KURSİYERLİK KOŞULLARI 

 • Kurslara başlamadan önce Kur Belirleme Sınavına girilir. 

 • Kur belirleme sınavı ücretsizdir. 

 • Kur belirleme sınav sonucu dört ay geçerlidir. Düzey belirleme sınavı sonucuna rağmen, öğretim elemanları, gerekli gördükleri durumlarda öğrencinin kurunu müdürün onayıyla değiştirebilir.

 • Kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. Çukurova TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.

 • Çukurova TÖMER’deki indirimlerden yararlanmak için gerekli belgelerin kayıt sırasında gösterilmesi ve fotokopisinin alınması gerekir.

 • Yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli kabul edilen bir sebeple kayıt olunan kurun ilk haftasında kayıt dondurma işlemi yapılabilir,  daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyecek kurs dönemi için ücret iade edilmez.

 •  Kayıt dondurma en çok bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır.  Çukurova TÖMER’den kaynaklanan kayıt dondurmalarda zamlı ücret farkı alınmaz. Dört aydan uzun süreli kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için ücretsiz Kur Belirleme Sınavı yapılır.

 • Zorunlu nedenlerle yapılan ücret iadesinde faturanın aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve IBAN numarası gerekmektedir.

 • Çukurova TÖMER’de kurslar yılın 12 ayı, haftanın 7 günü, 08:00 – 21:00 saatleri arasında resmi tatil günleri dışında devam eder. Kurumdan kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.

 

 • Bir sınıfın açılabilmesi için, Çukurova TÖMER Yönetim Kurulunca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayısına (8)  ulaşılmış olması gerekir. Grup olarak yapılacak başvurularda, gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi merkez yönetimine aittir.

 • Sınav uygulanan kurların son dört saatinde, dört beceriden (okuma, yazma, dinleme, konuşma) oluşan Kur Sonu Sınavı yapılır. Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Başarısız olan kursiyerlere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci hakkında da başarılı olamayan kursiyerler, bir üst kura geçmek için, başarısız oldukları kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Bir üst kura geçebilmek için dönem başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Dönem başarı puanı 60’ın üzerinde olan öğrencilerin beceri alanlarındaki puanları üst kura geçmelerine engel olmaz. 

 • Temel ve orta kurları bitiren öğrenciler Çukurova TÖMER Müdürü onaylı sertifika; ileri düzeyi bitirenler ise Çukurova Üniversitesi Rektörü onaylı diploma alırlar.

 • Derslere % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan kursiyer dönem sonu sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.

 • Çukurova TÖMER’deki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.