Kurumsal

Amaç

Amacımız; yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.

 

Vizyon

Vizyonumuz, Türkçeyi ve diğer dünya dillerini, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak öğretmek, yeni dil öğretimi yöntem ve teknikleri geliştirmek, böylelikle dil öğretimde Türkiye ve dünyanın önde gelen kurumlardan biri olmaktır.

 

Misyon 

Misyonumuz,  yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla gerekli eğitim ve araştırma ortamını yaratmak, bu alanlarda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanlarda yapılan çalışmalara öncülük etmektir.