DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 

 

 • Öğrencilere Türkçe düzeylerine göre (hiç Türkçe bilmeyen öğrenciler hariç) Düzey Belirleme Sınavı uygulanır. Düzey Belirleme Sınavı ücretsizdir. 

 • Kurs ücretleri "Kurslar" sekmesinde belirtilen  Türk Lirası veya Dolar hesaplarına yatırılır ve banka dekontu merkezimizde bulunan Öğrenci İşleri Ofisi'ne teslim edilir.

 • Çukurova TÖMER’de bazı koşulları sağlayan öğrencilere belirli oranlarda indirimler uygulanmaktadır. Bu indirimlerden yararlanmak için gerekli belgeler Kurslar sekmesinin altında bulunan "Ücretler" bölümünde açıklanmaktadır.

 • Kursa kayıt yaptıran öğrencinin derslere %80 oranında devam mecburiyeti bulunmaktadır. Öğrencinin bu oranı aşması durumunda başarısız kabul edilir, kur bitirme sınavına alınmaz ve kurs dönemi için ücret iade edilmez.

 • Kursa kayıt yaptırdığı halde zorunlu nedenlerle kursa devam edemeyen öğrencilere yapılacak ücret iadesinde faturanın aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve IBAN numarası gerekir.

 • Bir sınıfın açılabilmesi için, Çukurova TÖMER Yönetim Kurulunca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayısına ulaşılmış olması gerekir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, öğrenci sınıf değişiklikleri yetkisi merkez yönetimine aittir.

 • Her kur sonunda öğrencilere dört beceriden (okuma, yazma, dinleme, konuşma) oluşan Kur Sonu Sınavı yapılır. Başarılı olan öğrenci bir üst kura geçmeye hak kazanır. Başarısız olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci hakkında da başarılı olamayan öğrenciler merkez yönetimin kararına göre kursa devam edemezler. Ancak öğrencinin başarısız olduğu düzeyin devam eden bir kursu varsa ücretini ödemek şartıyla başarısız olduğu kuru tekrar edebilir. 

 • Öğrencilerin bir üst kura geçebilmek için belirlenen tarihlerde yapılan A1- A2- B1- B2 Kur Sonu Sınavlarıı'ndan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan; C1 Kur Sonu Sınavı'ndan ise 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. 

  .

 • Çukurova TÖMER’deki kurslara kayıt yaptırmış olan öğrenciler, yukarıda belirtilen hususları dikkate almak zorundadır.