YTB Burslusu Öğrenciler

Türkiye Bursları kapsamında Çukurova Üniversitesinde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitime başlayacak yabancı öğrenciler, 1 (bir) yıl Türkçe Hazırlık eğitimi almak zorundadır. Bu öğrencilerin  Türkçe Yeterlilik Sınavında C1 düzeyinde sertifika almaları gereklidir. C1 belgesi alamayan öğrencilerin bursları Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından iptal edilir. 

960 saatlik genel Türkçe kursunu başarıyla tamamlayıp C1 sertifikasını alan öğrencilere 140-200 saat arasında Akademik Türkçesi verilmektedir.