Genel Bilgi

ÇUKUROVA TÖMER’de dil öğretimi, alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 8-20 kişilik sınıflarda gerçekleştirilir. Sınıflarda sıralar “U” düzenindedir. Bu düzende,  her öğrenci, öğretmenine ve tahtaya eşit uzaklıktadır. “U” düzeni, öğrencilerin birbirlerini ve öğretmenlerini rahatlıkla görebilmelerine ve bire bir iletişim kurabilmelerini sağlar.
 
ÇUKUROVA TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) eş zamanlı olarak geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri; her sınıfta bulunan bilgisayar, yansıtıcı, DVD oynatıcı, TV gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenir.
 
ÇUKUROVA TÖMER’de Türkçe öğreten tüm öğretim elemanları, üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinden mezun, en az yüksek lisans derecesine sahip, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde tecrübeli öğreticilerdir. Öğretim elemanlarının bir bölümü çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapmış veya yapmaktadır.
 
ÇUKUROVA TÖMER'de kurslar, yıllık akademik takvime göre iki dönem (GÜZ-BAHAR) halinde başlayıp bitmektedir. Akademik takvim düzenli olarak duyurulmaktadır.
 
ÇUKUROVA TÖMER'de Temel Düzey (A1-A2), Orta Düzey (B1-B2), İleri Düzey (C1) ve Akademik Türkçe olmak üzere 6 (altı) düzeyde eğitim verilmektedir. Bu düzeyleri başarıyla bitiren öğrenicilere düzeyini bildiren sertifika ve diploma verilmektedir. Ayrıca, belirli zamanlarda (EYLÜL, ŞUBAT, HAZİRAN aylarında) TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI yapılmakta olup başarılı olanlara düzeyine uygun sertifika veya diploma verilmektedir.
 
Türkçe derslerini desteklemek, hedef öğrenicilerin öğrendiği dilin kültürünü tanıtmak amacıyla periyodik aralıklarla çeşitli etkinlikler de (şehir turu, piknik, film gösterimi, müzik dinletileri, drama vb. etkinlikler)  düzenlenmektedir.